ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

แผนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ทะ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แผนที่

คลิปวิดีโอ

คลิปวิดีโอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เลขที่ 3 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทร. 054 227526-8