สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผน Kick Off และกิจกรรมของขวัญปีใหม่ จังหวัดลำปาง 2564

ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ปฎิทินประชุม VDO Conference

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประชุมประจำเดือน กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2564

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสาร ประชุม กวป. เดือน เมษายน 2564 ได้ลิงค์นี้ครับ Link คลิกที่นี้เพื่อดาวโหลด  

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่10 ปี 2563

ประชุม กวป. ครั้งที่10 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง เอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากตาม Link นี้ครับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ทะ

0
แผนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ทะน

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การครอบครองสมุนไพรควบคุมกวาวเครือ

0
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามบทบาทหน้าที่นายทะเบียนจังหวัด ได้อนุมัติให้นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกลุ่มงานนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งการครอบครองสมุนไพรควบคุมกวาวเครือและบันทึกถ้อยคำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณทิพย์โอสถ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง