ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(พนักงานราชการ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 (1ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง อ.เถิน

แผนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ทะ

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ก่อสร้างบ้านพักระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอ้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวน 4 อัตรา

แผนที่

คลิปวิดีโอ

คลิปวิดีโอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เลขที่ 3 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทร. 054 227526-8