ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ยกเลิกประกาศ Attachments ยกเลิ […]

ตรวจATK ผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร

พิธีลงนามส่งมอบ ภารกิจสาธารณสุข สถานีอนามัย/รพ.สต. ให้แก่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง, รพ.สต.บ้านฟ่อน, รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า, รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง, รพ.สต.บ้านกาด และ รพ.สต.บ้านแม่กืย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านป่าเหว และ รพ.สต.บ้านแม่กองปิน อำเภอเมืองปาน

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ปี 2540 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565

สื่อสารความรู้

ตรวจATK ผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19 สื่อสารความรู้

บทความเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ปี 2540 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สื่อสารความรู้

บทความเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ปี2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สื่อสารความรู้

บทความเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ปี2540 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สื่อสารความรู้

TEST

สื่อสารความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ One Page