ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบ เครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 103,527 บาท จากนายไพบูลย์-นางมาลี ดิสรเตติวัฒน์ นายนครินทร์ ดิสรเตติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำเคี้ยวโอสถ

เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2564 น […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรับมอบ เครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และตรวจวัดชีพจรปลายนิ้ว 14 เครื่อง และชุด PPE จำนวน 9 ชุด จากห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำเคี้ยวโอสถ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดผลงานเด่น หัวข้อ เรารักงานบริหารเวชภัณฑ์ หน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

“ศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 14 เครื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคคลผ่านการคัดเลือก เข้าบรรจุรับราชการตำแหน่งต่างๆในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในสังกัด สสจ.ลำปาง