ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดผลงานเด่น หัวข้อ เรารักงานบริหารเวชภัณฑ์ หน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

“ศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 14 เครื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคคลผ่านการคัดเลือก เข้าบรรจุรับราชการตำแหน่งต่างๆในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในสังกัด สสจ.ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบ ชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือชุด PPE จำนวน 200 ชุด

รับมอบ ชุดป้องกันการติดเชื้อ ห […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบชุดป้องกันร่างกาย PPE จำนวน 120 ชุด จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด