ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ “NCDs Forum”

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products)

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การครอบครองสมุนไพรควบคุมกวาวเครือ

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 256 […]