ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

มาลำปาง ไม่ต้องกักตัว แต่ขอให้ปฏิบัติตามนี้

มาลำปาง ไม่ต้องกักตัว แต่ขอให้ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการท าความสะอาดฆ่าเชื้อใ […]