กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ข่าวประชาสัมพันธ์

อย. ยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ปรับหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ฉบับใหม่

อย. ยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตอ […]