ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

9.ประกาศซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12ที่นั ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll to top