ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลดเอกสาร 1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ 2.ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ 3.บก.01 4.ปร5 ปร6 BOQ 5.งวดงานงวดเงิน แบบแปลนปรับปรุงอาคารหลังเก่า หน้า 1-78 แบบแปลนปรับปรุงอาคารหลังเก่า หน้า 79-126 แบบแปลนปรับปรุงอาคารหลังเก่า หน้า 127-156

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้ 1.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2.เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Scroll to top