ข่าวประกาศ

สสจ.ลำปาง ขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีฯ พ.ศ.2564 ปรับปรุงอาคารรพ.สตบ้านวังพร้าวและระบบบำบัดน้ำเสียรพ.เกาะคา

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังรายการต่อไปนี้