ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานพัสดุ

Attachments