นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และทีม Operation และ Liaison ออกติดตามและร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
444
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และทีม Operation และ Liaison
ออกติดตามและร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ โรงพยาบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง