ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการลด หวาน มัน เค็ม ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง เครือข่ายอสม. เครือข่ายบวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล)ในอำเภอเมืองลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการลด หวาน มัน เค็ม ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีครั้งนี้