ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การครอบครองสมุนไพรควบคุมกวาวเครือ

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามบทบาทหน้าที่นายทะเบียนจังหวัด ได้อนุมัติให้นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกลุ่มงานนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งการครอบครองสมุนไพรควบคุมกวาวเครือและบันทึกถ้อยคำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณทิพย์โอสถ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง