ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะตัวแทนเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คณะตัวแทนเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพร้อมร่วมถวายราชสดุดี ประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง