ข่าวประชาสัมพันธ์

ห่วงคุณ ห่วงใคร ห่วงใย ให้ใส่หน้ากาก ด้วยความปรารถนาดีจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ห่วงคุณ ห่วงใคร ห่วงใย ให้ใส่หน้ากาก ด้วยความปรารถนาดีจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง