ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563