ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ