ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติกาความรู้ระบบการบริหารจัดการ กัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการรักษาโรคและ กลุ่มอาการ 4 โรคหลัก (อัมพฤกษ์-อัมพาต ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น) ปีงบประมาณ 2564