ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล

ดาวโหลดเอกสารที่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top