จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ วันที่ 10 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top