นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำพัฒนา ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Core Team PCU) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top