ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 หลัง