ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้นฯ โรงพยาบาลแม่ทะ