ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่มอกกลาง 1 หลัง