ประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colorectal Cancer) ประชาชนจังหวัดลำปาง อายุระหว่าง 50-70 ปี วันที่ 16 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top