จังหวัดลำปาง จัดโครงการ “แรงงานไทย ห่างไกลมะเร็ง” ออกตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแก่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 19 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top