นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพ PCU Team จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร Dialogue รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top