จังหวัดลำปาง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 26 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top