รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพ วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 30 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top