ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.ลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564