ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 หลัง

0
197