ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพร้าว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จัวหวัดลำปาง 1 รายการ