ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Kick Off นโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ” อ.แม่ทะ จ.ลำปาง