ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานห้องผ่าตัด พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานเปล

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top