ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 451 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ระบบ

Attachments