ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ    สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารเรียนรวม-ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง นั้น

จังหวัดลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

14.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ประเมินครั้งที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top