ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานห้องผ่าตัด พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานเปล นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศผู้ผ่านการสรรหา -พกส

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top