ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) รพ.แจ้ห่ม