สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วันที่ 10 มีนาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top