วันที่ 18 มกราคม 2564 นพ.ประเสริฐ กิจสุวรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และนายชาญยุทธ คำวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นธงชัย