จังหวัดลำปาง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองปาน วันที่ 16 มีนาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top