ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้ส้อยประมาณ 451 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ระบบ