ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอวยพรและให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร