แนวทางการจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

0
123