ชาวจังหวัดลำปาง ที่เดินทาง ไป หรือ มาจาก ตลาดสุชาติ หรือ ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ช่วงวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

0
175