ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน อัตราว่าง ๕ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค อัตราว่าง ๒ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง ๓๖ อัตรา
๑.๔ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย อัตราว่าง ๒ อัตรา
๑.๕ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง ๓ อัตรา
๑.๖ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง ๖ อัตรา
๑.๗ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง ๗ อัตรา
รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบครับ
ประกาศรับสมัคร

Attachments