ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน มีนาคม 2564 (ตัดยอดวันที่ 10 มีนาคม 64)