ข่าวประกาศ

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และทีมงาน ออกเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการแผนงบบริการทางการแพทย์

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และทีมงาน ออกเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการแผนงบบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 20 สิงหาคม ณ รพ.สต นิคมเขต 16 ,รพ.สต.จำค่า ,รพ.สต.หัววัง, รพ.สต.กล้วยแพะ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า , รพ.สต.บ้านฟ่อน, รพ.สต.แม่กืย และ รพ.สต .บ้านกาด และวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ออกเยี่ยม รพ.เถิน , รพ.สต.แม่ปะหลวง , รพ.สต.แม่เชียงรายลุ่ม รพ.แม่พริก และ รพ.สต.แม่ปุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาสถานบริการให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง