ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศจ้างปรับปรุง
ตารางแผนการดำเนินงาน
แบบ บก.01 ปรับปรุงภูมิทัศน์
งวดงานและงวดเงิน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สสจ
ราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top