คณะตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับมอบ หน้ากากแรงดันลบและบวก จำนวน 5 ชุด และเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง

0
197