ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานลดหวาน ของจังหวัดลำปาง