โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2566. โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 9 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top