โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์ทางเลือก

ประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดและค่าลงทะเบียนตามเอกสารที่แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top